เรื่องควรรู้ก่อนคิดสร้างบ้าน

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง บ้านอยู่อาศัย เหล่านี้ ก่อนจะสร้างขึ้นมา จำเป็นต้องมีการวางแผนหลายอย่างเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ทั้งเรื่องพื้น ระบบไฟ ระบบน้ำ โครงสร้าง ขนาด การตกแต่ง พื้นที่ใช้สอยต่างๆ รวมถึงงบประมาณทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดด้านผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา การเลือกวัสดุอีกด้วย ทำให้งานสร้างบ้าน

สิ่งปลูกสร้างนั้น อาจบานปลายทั้งงบประมาณและปัญหาได้หากมีการวางแผนไม่ดี

เบื้องต้นสิ่งที่คุณต้องรู้แลทำความเข้าใจกับผืนที่ดินที่จะปลูกสร้างก่อน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสมกับสิ่งปลูกสร้างของคุณมากน้อยแค่ไหน
 • ระดับพื้นที่ดินกับถนนหลักเป็นอย่างไร หากต่ำไปควรถมเพิ่มก่อนและอย่าคำนวนการยุบตัวของดินด้วยว่าอยู่ในระดับที่พอดีแล้วหรือยัง เพื่อป้องกันการน้ำท่วมและเผื่อระยะสำหรับอนาคต
 • ทิศทางแสงแดดและลม 
 • ดีไซน์ที่ต้องการ ผังของสิ่งปลูกสร้าง จำนวนห้องต่างๆ ที่ต้องการให้สัมพันธ์กับจำนวนคน
 • ฯลฯ

การหาทีมผู้รับเหมา

การเลือกผู้รับเหมานั้น นอกจากงบประมาณ ค่าจ้าง ฝีมือ ทีมงาน ความไว้วางใจ แล้วยังจำเป็นต้องเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มาก วิธีการแก้ปัญหา วิธีการวางแผนงาน ที่สำคัญต้องเลือกทีมผู้รับเหมาที่สามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เขาต้องเข้าใจความต้องการของคุณ ซึ่งนับเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียว

การขออนุญาตก่อนปลูกบ้านอาคารสิ่งก่อสร้าง

ยื่นคำร้องขออนุญาตสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน (ข.1) ล่วงหน้า 45 วันก่อนการก่อสร้างและค่าธรรมเนียมตารางเมตรละประมาณ 4 บาท โดยเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. เตรียมเอกสารแปลน แผนผัง พิมพ์เขียว จำนวน 5 ชุด ยื่นพร้อมกับคำร้อง ข. 1
 2. เตรียมหนังสือรับรองผู้ออกแบบแบบ พร้อมสำเนาใบอนุญาต
 3. เตรียมเอกสารสำเนาและต้นฉบับโฉนดที่ดิน พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง
 4. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หากเป็นบริษัทฯ ให้เตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มด้วย

การขอทะเบียนบ้าน

หลังจากสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 วันก็มาถึงเวลาที่จะต้องไปทำเรื่องขอทะเบียนบ้านกันแล้ว สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติม ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. เอกสารรับแจ้งเกี่บวกับบ้าน  (ท.ร.9) ขอรับได้ที่หน่วยงานในท้องที่
 2. ใบอนุญาตก่อสร้าง หรือ หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย
 3. ฉโนดที่ดิน พื้นที่ที่ได้ทำการปลูกสร้าง
 4. บัตรประชาชนเจ้าบ้าน
 5. บัตรประชาชนผู้ขอทะเบียนบ้าน (กรณีได้รับมอบหมาย)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีได้รับมอบหมาย)
 7. รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้าง ด้านหน้า ด้่านหลัง ด้านข้าง

ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้าน

 1. นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่ สำนักทะเบียนในเขตพื้นที่นั้นๆ 
 2. นายทะเบียนจะตรวจสอบเอกสาร และออกบ้านเลขที่ 
 3. เมื่อนายทะเบียนดำเนินการเรียบร้อย จึงจะมอบทะเบียนบ้านแก่ผู้ยื่นเรื่อง

หากพื้นที่ปลูกสร้างอยู่ในเขตเทศบาลจะใช้เวลาดำเนินการ 7 วัน นอกพื้นที่เทศบาลใช้เวลาดำเนินการ 30 วัน

สนใจสั่งซื้อ โทร. 084-098-8889

ติดต่อ