จอดรถหน้าบ้านผิดหรือไม่

มีบ้าน มีรถแต่ไม่นำรถมาจอดในบ้านได้หรือไม่ ปัญหาที่มีให้เห็นตามข่าว หรือแม้แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่เจ้าบ้าน ลูกบ้านหลายๆ คนประสบ ซึ่งหากเจรจากันได้ ตกลงกันได้ ก็ไม่เกิดปัญหาตามมา แต่ปัญหาจะใหญ่มากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขได้ เพราะเกิดจากไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆ ได้ นำไปสู่ความบานปลาย

ตรงนี้อาจมีคนตั้งคำถามว่า แล้วการที่เรานำรถมาจอดหน้าบ้านนั้น ผิดหรือไม่

ซึ่งตรงนี้ผม bcplusproducts จึงขอนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้คุณๆ ได้ทำความเข้าใจกันครับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 (6) ระบุว่า ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ

  1. ช่องเดินรถ ยกเว้นหยุดชิดชอบทางซ้าย กรณีที่ไม่ใช่ช่องเดินรถประจำทาง
  2. บนทางเท้า 
  3. บนสะพาน และ อุโมงค์ 
  4. ทางร่วม หรือ ทางแยก
  5. พื้นที่ ที่มีเครื่องหมายจรจรห้ามหยุดรถ
  6. ปากทางเข้า – ออก ของอาคาร บ้าน หรือถนน ในระยะ 5 เมตรจากปากทาง
  7. ในพื้นที่ปลอดภัย
  8. จอดกีดขวางการจราจร

ประมวลกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในที่สาธารณะ

ตามมาตรา 397 กล่าวว่า “ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท”

สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 “ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

จากประมวลกฎหมายทั้ง 2 ข้อนี้ จึงสอดคล้องกับหากคุณจอดรถหน้าบ้านผู้อื่นนั้น ถือเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 วรรคสอง เนื่องจากทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน รำคาญ ในที่สาธารณะ 

ดังนั้นการที่จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นนั้นเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้าน โดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรือระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน โดยผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ 

แต่กรณีที่เขาจอดรถในหมู่บ้าน โดยจอดรถหน้าบ้านของเขาเอง และไม่ได้กีดขวางทางเข้า ออก ของคุณก็ไม่สามารถเอาผิด แจ้งความดำเนินคดีได้ แม้ว่าคุณจะรู้สึกรำคาญ หงุดหงิดอยู่บ้างก็ตาม กรณีนี้สามารถพูดคุยหาทางออกกันได้ แต่หากเจรจาแล้วไม่มีความคืบหน้า อาจต้องแจ้งนิติ หรือผู้ดูแลพื้นที่นั้นๆ ให้เข้ามาเจรจาและหาทางแก้ไขให้

สรุป : การจอดรถหน้าบ้านของตัวเองนั้นอาจไม่ได้ผิดเสียทีเดียว แต่ในทางมารยาททางที่ดีแนะนำว่าเราควรจอดรถในพื้นที่บ้านของเราเองน่าจะดีกว่า เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศการอยู่ร่วมกันที่ดีกับผู้อื่นนะครับ

สนใจสั่งซื้อ โทร. 084-098-8889

ติดต่อ