ลงทุนทำโกดังเก็บสินค้า (logistic) เลือกใช้วัสดุอะไรดี?

ลงทุนทำโกดังเก็บสินค้า เลือกใช้วัสดุอะไรดี?

ในยุคธุรกิจออนไลน์กำลังเฟื่องฟู โกดังเก็บสินค้าเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่ช่วยให้นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า สามารถเก็บสินค้า กักตุนได้อย่างดี ทั้งนี้การสร้างโกดังเก็บสินค้า จำเป็นต้องใส่ใจเลือกวัสดุให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้วย

 • โกดังทำความเย็น เก็บอาหาร เครื่องบริโภค 
 • โกดังเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
 • ฯลฯ

เรื่องควรรู้ก่อนสร้างโกดังเก็บสินค้า

 1. เลือกทำเลที่ตั้ง
 2. พื้นที่ในการปลูกสร้าง เพื่อทำตามข้อกำหนด ที่เทศบาลหรือเขตการปกครองนั้นๆ กำหนด 
 3. ขนาดของโกดังเก็บสินค้าที่จะสร้าง
 4. ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น จำนวนห้องน้ำ จำนวนสำนักงาน 
 5. วัสดุที่เลือกใช้ในการสร้างโกดังเก็บสินค้า 
 6. การวางระบบก่อสร้าง (Mechanical and electrical engineering) ทั้งงานระบบก่อสร้าง ภายใน ระบบไฟ ระบบน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 7. การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ 
 8. การดูแลรักษา
 9. ระบบกล้องวงจรปิด
 10. การเลือกใช้วัสดุกันความร้อน เช่น ฉนวนกันความร้อนเพราะในการทำโกดังเก็บสินค้า การรักษาอุณหภูมิให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างเช่นโกดังสินค้าเก็บอาหาร หรือเครื่องบริโภค หากอากาศร้อนไปก็ทำให้เน่าเสียได้ เป็นต้น

เลือกใช้ฉนวนกันความร้อนยังไง

 • ฉนวนกันความร้อนต่ำ ดูได้จากค่าสัมประสิทธิ์ในการนำความร้อน (K) ตัวเลขแสดงค่านี้ยิ่งต่ำ ยิ่งดี 
 • ฉนวนกันความร้อนสูง ดูได้จากค่าความต้านทานความร้อน (R) เช่น R1, R2, R3, R4 เป็นต้น ตัวเลขแสดงค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี

การเลือกใช้วัสดุมุงหลังคา

 • หลังคาควรเป็นชนิดกันความร้อน ระบายความร้อนได้ดี 
 • หลังคาควรแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้ดี 
 • หลังคาควรโปร่งแสงเพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ปรึษาเรื่องบ้านเย็น 084-098-8889

ติดต่อ