แก้ปัญหารั้วบ้านติดกับเพื่อนบ้าน

บ้านเรือนใกล้ชิดกัน หลายหลังก็มักจะใช้รั้วบ้านเดียวกัน จึงทำให้เกิดการกระทบกระทั่งบ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจโดยเจตนาหรือไม่เจตนา แต่เมื่อมีเรื่องบาดหมางกัน การหาทางออกหาไม่สามารถตกลงกันได้อย่างราบรื่น ก็มีข้อกฎหมายที่เข้ามาดูแลเพื่อให้บ้านเรือนใกล้เคียงได้อยู่อาศัยกันอย่างสงบสุข

โดยมากรั้วมีไว้เพื่อเป็นการกั้นเขต บอกอาณาเขตที่ดินของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหากบ้านเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ใช้รั้วเดียวกันก็ต้องมีสิทธิ์ในการดูแลร่วมกัน ทั้งค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุง แต่จะทำอย่างไรหากคุณต้องการเปลี่ยนรั้ว หรือซ่อมแซมให้ตรงตามสไตล์ที่คุณต้องการ

ต่อเติมรั้วอย่างไรให้ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้าน

รั้วบ้านเป็นส่วนในการแบ่งกั้นเขตระหว่างพื้นที่ ดังนั้นหากไม่ต้องการให้มีผลกระทบกับเพื่อนบ้านก็สามารถเจรจาทำหนังสือยินยอมให้เป็นหลักฐานเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบภายหลัง โดยระบุอย่างระเอียดว่า ต้องการทำอย่างไร ความยาว ความสูงเท่าไหร่ วัสดุใด และค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมใครจะเป็นผู้รับผิดชอล ที่สำคัญ การทำรั้ว ก็ควรให้อยู่ในพื้นที่ของเรา โดยเฉพาะหากต้องสร้างรั้ว มีคาน หรือโครงสร้างที่ใช้พื้นที่มาก

หากบ้านใกล้เรือนเคืองจะทำรั้ว แต่ไม่ได้มาบอกเราควรทำอย่างไร

กรณีนี้คุณสามารถขอดูแบบรั้วบ้านก่อนได้ รวมทั้งตรวจสอบว่าไม่ได้ล้ำเขตของคุณได้ โดยไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จเสียก่อน ไม่อย่างนั้นการรื้อถอน แก้ไขภายหลังอาจเกิดผลกระทบกระทั่งมากกว่า อันจะเป็นผลตามมาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งสองฝ่าย

ข้างบ้านต่อครัว หรือต่อเติมบ้านให้เป็นกำแพงเดียวกับเราได้หรือไม่

ในกรณีนี้ มีกฎหมายระบุชัดเจนเรื่องของแนวอาณาเขต ที่จะต้องปฎิบัติตามดังนี้

  • เว้นระยะส่วนต่อเติม 2 เมตร กรณีมีหน้าต่างหรือประตู หรือบล็อคแก้ว 
  • หากไม่มีประตูหน้าต่างแต่มีช่องเปิดให้แสงเข้า ให้เว้นระยะ 50 เซนติเมตร
  • หากเป็นกำแพงทึบก็สามารถต่อเติมได้ชิดแนวรั้ว โดยให้มีเอกสารต่อเติมอนุญาตจากเพื่อนบ้านด้วย

ทั้งนี้การต่อเติมต่อระวังแนวน้ำรั้วซึม น้ำฝน ไหลลงสู่พื้นที่บ้านใกล้เรือนเคียง เพื่อความสุขสงบในการอยู่อาศัย คงไม่มีใครอยากให้มีความแคลงใจจนทำให้พื้นที่บ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานของคุณต้องกระทบบ้านใกล้เรือนเคียงให้มีปัญหาตามมาภายหลัง

การอยู่อย่างสงบทำให้จิตใจสบาย ได้ใช้ความสุขอย่างเต็มที่ในบ้านหรือในพื้นที่ของคุณ เพราะบ้านคือที่พักผ่อนที่ดีที่สุด

สนใจสั่งซื้อ โทร. 084-098-8889

ติดต่อ